Vitiligo treatments

Pigmentasyon için dostça olan bir fizyolojik ortamın tekrar tesis edilmesi:
  • Oksidatif stres, kanıtlanmış olarak, sahte katalazlar ile besleyerek azalır. Böylece, derinin pigmentasyonundan sorumlu olan melanositlerin zarara uğraması engellenir.
  • Hipo pigmentasyon, Ginkgo Biloba ve E vitamini veya süperoksit dismutazlar (SOD) gibi antioksidanlar ile topikal veya sistematik olarak beslenerek, önlenir; hattâ bazı etüdlerde belli bir repigmentasyon kanıtlanabildi, özellikle de aynı zamanda yapılan foto terapide.
  • Pigmentasyondan mustarip olan hastalarda, vitaminlerin ve mineral maddelerin (B12, E, selenyum, kalsiyum, fol asidi) alınması pigment noksanlığını dengeleyebilir.