idealderm Viti

IDEALDERM Viti Gel and Capsules
Regulator and stimulant for dermal depigmentation.

Jel ve haplar
Deri depigmentasyonunun ayarlayıcısı
Deri pigmentasyonunun uyarıcısı

Derinin pigment bozukluklarının
araştırılmasında ilerlemeler

Pigment bozuklukları ile ilgili çok sayıdaki yeni etüdlerde – pigment noksanlığı (hipo pigmentasyon) gibi – söz konusu olan hastalarda belirli anormallikler saptanabildi.

Melanositlerin(1)(2)(3)(4) kaybedilmesinin ilerlemesi ve epidermide olağanüstü yüksek oksijen peroksit (H2O2) konsan-trasyonu, bu kişilerde oksidatif stres meydana getiriyor: Derideki proteinler ve lipidler oksijen (5) ile reaksiyon gösteriyor, onlar “oksitleniyor”.

Oksidatif stres ve hipo pigmentasyon

Oksidatif stres, melonostilerin zarlarına zarar verir, yani, esasen derinin pigmentasyonundan sorumlu olan hücrelere(6).

Bu arada, Vitiligo hastalarının, oksidatif stres için ana neden olarak geçerli olan (7) (12), katalaz, vitamin ve mineral maddelerinin noksanlığından mustarip olduğu kanıtlanabildi.

Pigmentasyon için dostça olan bir fizyolojik ortamın tekrar tesis edilmesi

 • Oksidatif stres, kanıtlanmış olarak, sahte katalazlar ile besleyerek azalır. Böylece, derinin pigmentasyonundan sorumlu olan melanositlerin zarara uğraması engellenir.
 • Hipo pigmentasyon, Ginkgo Biloba ve E vitamini veya süperoksit dismutazlar (SOD) gibi antioksidanlar ile topikal veya sistematik olarak beslenerek, önlenir; hattâ bazı etüdlerde belli bir repigmentasyon kanıtlanabildi, özellikle de aynı zamanda yapılan foto terapide.
 • Pigmentasyondan mustarip olan hastalarda, vitaminlerin ve mineral maddelerin (B12, E, selenyum, kalsiyum, fol asidi) alınması pigment noksanlığını dengeleyebilir.

Vitilgo hastalarında deri hücresi zararları

 1. Biopterin siklusunun/6-BH4 fonksiyon bozukluğu durumunda fenilalanin hidroksilazın bozulması. Deride H2O2 in der Haut verändert sich der Tetrahydrobiopterin-Zyklus (6-BH4). konsantrasyonun artması ile, tetrahidro biopterin siklusu (6-BH4) değişir. Fakat bu özellikle, eğer katalaz miktarı düşerse, melanin ve katekolamin sentezinin ilk devrelerinde önemlidir. Kalsiyum ve katalaz verilerek, H2O2-konsantrasyonu düşer ve biopterin siklusu ayarlanır.
 2. Tirozinaz, derinin pigmentasyonunda o derece önemli olan melanojenez (melanin oluşması) için anahtar enzimdir. Fakat, serbest oksijen radikalleri (O2-, süperoksit iyonların) aynı zamanda mevcut ise, enzim etkisini kaybeder. H2O2 ve O2- konsantrasyonları, katalaz ve SOD ve de Ginkgo Biloba verilerek azaltılabilir.
 3. Serbest oksijen radikallerinin (.OH) mevcudiyeti ile, melanin rengini kaybeder. Kalataz ve SOD ve de Ginkgo Biloba verilecek olursa, serbest oksijen radikallerinin sayısı azalır.

IDEALDERM Viti jel ve hapları

Aşağıdaki, idealderm Viti'in içinde en uygun bir şekildeki bileşim halinde mevcut olan içerik maddelerinin yüksek etkisi, çok sayıdaki ilmî etüdlerde kannıtlandı:

Konsantre kavun ekstresi: Antioksidan (süperoksit distmutaz ve katalaz) bolluğu, kavun ekstresi fizyolojik hücre ortamına denkleştirici etkide bulunur ve keratinosit ve melanositlerdeki serbest radikalleri önler.

 • Ginkgo Biloba: serbest radikallerin melanositlere (pigment hücreleri) olan zararlı etkilerini önleyen, başka bir radikal yakalayıcısıdır.
 • D3 vitamini (kalsiyum klorit) hücre zarlarını korur ve melanin oluşumuna katılır.
 • L-Sistin, antioksidan nitelikleri ile melanin sentezinde payı olan bir amino asididir.
 • Çinko, bakır, selenyum, fol asidi, C ve B12 vitaminleri derinin zayıflamış olan pigment oluşumu (hipo pigmentasyon) ile eş zamanlı olan, tipik noksanlık belirtilerini dengeler.
 • E vitamini, oksidasyon süreçlerinin önünü alarak, pigment hücrelerinin hücre cidarlarını korur.

IDEALDERM Viti Jel

IDEALDERM Viti Gel Depigmentation regulator.

IDEALDERM Viti Kapsüller

Hypopigmentation, hypopigmented skins.