Vitiligo research

Derinin pigment bozukluklarının araştırılmasında ilerlemeler:

Pigment bozuklukları ile ilgili çok sayıdaki yeni etüdlerde – pigment noksanlığı (hipo pigmentasyon) gibi – söz konusu olan hastalarda belirli anormallikler saptanabildi.

Melanositlerin(1)(2)(3)(4) kaybedilmesinin ilerlemesi ve epidermide olağanüstü yüksek oksijen peroksit (H2O2) konsan-trasyonu, bu kişilerde oksidatif stres meydana getiriyor: Derideki proteinler ve lipidler oksijen (5) ile reaksiyon gösteriyor, onlar “oksitleniyor”.