Vitiligo treatments

Odbudowa środowiska fizjologicznego sprzyjającego pigmentacji:
  • Istnieją dowody potwierdzające możliwość zmniejszenia stresu oksydacyjnego poprzez wprowadzenie pseudokatalazy. W ten sposób można również zapobiec uszkadzaniu melanocytów, odpowiedzialnych za pigmentację skóry.
  • Topical or systemic administration of gingko biloba, antioxidants such as vitamin E and superoxide dismutase (SOD), can limit depigmentation and even, according to some studies, promote repigmentation, ideally in combination with phototherapy.
  • Vitamins and minerals (B12, E, selenium, calcium, folic acid) help to compensate for deficiencies in vitiligo patients.