Vitiligo research

Postępy w badaniach zaburzeń pigmentacyjnych:

W licznych, prowadzonych ostatnio badaniach poświęconych zaburzeniom pigmentacyjnym – takim jak na przykład niedobór pigmentu (hipopigmentacja) – stwierdzono u pacjentów występowanie określonych anomalii.

Postępujący zanik melanocytów oraz niezwykle wysokie stężenie nadtlenku wodoru (H2O2) w naskórku wywołują u tych osób stres oksydacyjny – białka i tłuszcze zawarte w skórze wchodzą w reakcję z tlenem czyli utleniają się.