Vitiligo research

Vooruitgang in het onderzoek van pigmentstoringen van de huid:

In talrijke recente studies betreffende pigmentstoringen – zoals bijvoorbeeld pigmentgebrek (hypopigmentatie)konden bij de betrokken patiënten bepaalde anomalieën worden geconstateerd.

Het voortschrijdend verlies van melanocyten(1)(2)(3)(4) ) en het bestaan van een ongewoon hoge concentratie aan waterstofperoxide (H2O2) ) in de opperhuid zorgen bij deze personen voor oxidatieve stress: de proteïnen en lipiden in de huid reageren met zuurstof (5), ze „oxideren“.